Länkstig

Malin Östling

Ledningssamordnare

Sektionen för
ledningsstöd
Besöksadress
Universitetsplatsen 1
411 24 Göteborg
Postadress
Box 100
405 30 Göteborg

Om Malin Östling

Samordnare och sekreterare för kvalitetsutskottet och ledningsstöd till vicerektor för utbildning och vicerektor för forskning. Beredning av ärenden till kvalitetsutskottet, forskarutbildningsutskottet och utbildningsnämnden. Stöd och beredning gäller huvudsakligen implementering av universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Ansvarar för projekt som stöder implementering av policyn, däribland benchmarkingprojekt på olika tema. Universitetets samordnare och ledningsstöd till rektor för ärenden som berör UKÄ:s utvärderingar av universitetets utbildningar. Stöd till prorektor vad gäller vissa kvalitetsutvecklingsfrågor. Stöd till universitetsdirektören vad gäller kvalitetsutveckling av administrationen.