Länkstig

Universitetsledningens stab

Vid Gemensamma förvaltningen

Kontaktinformation

Besöksadress
Universitetsplatsen 1
411 24 Göteborg
Postadress
Box 100
405 30 Göteborg
Leveransadress
Universitetsplatsen 1
411 24 Göteborg


Om Universitetsledningens stab

Universitetsledningens stab utgör ett strategiskt och administrativt stöd till universitetsledningen. Staben har, med utgångspunkt i implementeringen av Vision 2020, ansvar för verksamhetsplanering, samordning och uppföljning på universitetsgemensam nivå. Rektor, prorektor och universitetsdirektör har en samordnare var, som ansvarar för att ärenden samordnas inom universitetsledningen och i universitetsledningens mötesfora, samt med vicerektorerna. Inom staben finns vidare sekretariatsfunktionerna för universitetets styrelse, rektors beslutsmöte och rektors ledningsråd.