Länkstig

Universitetsledningens stab

Vid Gemensamma förvaltningen

Kontaktinformation

Fax
031-786 43 55
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Universitetsplatsen 3


Om Universitetsledningens stab

Universitetsledningens stab utgör ett strategiskt och administrativt stöd till universitetsledningen. Staben har, med utgångspunkt i implementeringen av Vision 2020, ansvar för verksamhetsplanering, samordning och uppföljning på universitetsgemensam nivå.

Rektor, prorektor och universitetsdirektör har en samordnare var, som ansvarar för att ärenden samordnas inom universitetsledningen och i universitetsledningens mötesfora, samt med vicerektorerna. Inom staben finns vidare sekretariatsfunktionerna för universitetets styrelse, rektors beslutsmöte och rektors ledningsråd.