Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magnus Karlsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Magnus Karlsson

Om mig Jag är förskollärare, doktor i pedagogiskt arbete och undervisar och handleder studenter på förskollärarprogrammet.  Jag undervisar främst i ett antal kurser som handlar om lek, lärande och omsorg.  

Mina forskningsintressen rör barns (och pedagogers) vardagsmoral, barns organisering av lek och kamratrelationer på förskolan.

Mitt avhandlingsprojekt handlade om barn (och förskollärares) gemensamma moralarbete i vardagliga aktiviteter på förskolan (när de spelar spel, organiserar lek eller deltar i en samling). Avhandlingen består av tre studier och den första handlar om flickors moraliska arbete i spel. Den andra artikeln handlar om de olika interaktionella resurser (tal/kropp/objekt) som flickor använder när de försvarar ett interaktivt utrymme i lek, vilket både kan relatera till skyddande av leken samt till organiseringen av vänskapsrelationer. Den tredje studien handlar om hur förskollärare och barn tillsammans i en samling försöker hantera moraliska problem som uppkommit i barns lek.

   

About me I am a former preschool teacher and doctor of educational work. I teach and supervise students on the preschool teacher educational program. I mainly teach in a number of courses that are about "Play, learning and care".

My research interests concern the everyday morality of children (and educators), social organization of play and peer relationships in preschool.

The thesis consists of three articles and where the first concerns how preschool girls (aged five) handle moral issues and rules in board games. The second article shows how preschool girls during outdoor play are protecting an interactive space which can relate both to the boundaries of the play activity, and at the same, protection of friendships relations. The last article shows how preschool teachers together with children in a circle time episode  handle (moral) problems in play.