Länkstig

Louise Adermark

Forskare

Sektionen för
farmakologi
Besöksadress
Medicinaregatan 11-13
41390 Göteborg
Postadress
Box 431
40530 Göteborg

Om Louise Adermark

Louise Adermark disputerade 2003 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet, med en avhandling som utvärderade alkoholens effekter på hjärnans astrocyter.

Efter en längre forskningsvistelse vid National Institutes of Health (NIH), USA, där hon studerade neuronala mekanismer för syntetisk plasticitet, återvände hon 2008 till Göteborgs universitet där hon idag arbetar i forskargruppen för Beroendemedicin vid sektionen för psykiatri och neurokemi.

Pågående forskning

Louise Adermark forskar idag framförallt om neurofysiologiska och beteendemässiga förändringar orsakade av drogintag;

  • hur dessa rubbningar bidrar till etableringen av beroendesjukdom, samt
  • vilken typ av behandling som krävs för att återställa balansen.

Forskargrupp

Dags att sluta med nikotin

Fakta och tips till dig som vill veta mer om nikotin eller sluta med tobaksfritt snus (PDF, 3,6 MB)