Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lennart Svensson

Professor emeritus

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G111
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lennart Svensson

Bakgrund Jag disputerade i sociologi 1978 på doktorsavhandling om universitetshistoria. Jag har huvudsakligen varit verksam som forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. Jag befordrades till professor i sociologi 2002 och var också anställd som professor II vid Högskolan i Oslo 2005-06. Sedan 2009 är jag prof. em.

Forskningsområden Min forskning har legat inom arbets-, utbildnings-, ungdoms-, yrkes- och professionssociologi. Som emeritus forskar jag inom organisations-, utbildnings-, yrkes- och professionssociologi. Jag anlitas också som opponent, sakkunnig och seniorkonsult inom Norden.

Forskning Jag har deltagit i forskningsprojekten: "Det professionella landskapet" med stöd från FAS och deltar i "Kunskapsbärarna" med stöd från VR i samarbete med Lunds universitet och Linnéuniversitetet.

Samverkan Jag var ledamot av Europeiska sociologförbundets styrelse 2003-2007 och kassör där 2005-2007. Jag ingick till 2013 i styrgruppen för Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola. Jag är medlem i Svenska, Nordiska, Europeiska och Internationella sociologförbunden med särskilt engagemang i forskningsgrupper för professionsstudier samt i Nordiska nätverket för professionsstudier NORDPRO http://www.hioa.no/eng/About-HiOA/SPS/NORDPRO

Aktuell publikation

Brante, Thomas; Johnsson, Eva; Olofsson, Gunnar & Svensson Lennart G. (2015) Professionerna i kunskapssamhället. En jämförande studie av svenska professioner. Malmö: Liber. Senare publikationer i urval (se särskild CV för fullständig lista)

Svensson, Lennart G (2014) ”Professionelles status og tillid” i Gitte Sommer Harrits et. al. red. Professioner under pres. Status, viden og styring. Århus: Via systime, kap. 4, ss. 31-58.

”Social integration as professional field. Psychotherapy in Sweden” medf. Eva Johnsson. Professions & Professionalism, Volume 3, No 2 (2013) pp. 1-18. https://journals.hioa.no/index.php/pp/article/view/559/683

Svensson, Lennart G (2011a) ”Ny professionalism, förtroende, tillit och kompetens”, i Fransson, Ola & Jonnergård, Karin (red. 2011) Tillit och förtroende: Ständiga utmaningar för professioner. Lund: Gleerup, ss. 23-40.

Svensson, Lennart G (2011b) ”Inledning till studier av professioner och professionellt arbete” Socialvetenskaplig tidskrift nr 4, ss. 254-267.

Svensson, Lennart G (2011c) ”Profession, organisation, kollegialitet och ansvar” Socialvetenskaplig tidskrift nr 4, ss. 301-319.

Svensson, Lennart G (2010) “Professions and European integration: a case study of architects and psychologists” Samförfattad med Thomas Le Bianic International Journal of Public Policy vol. 6 no 1/2, pp 1-15.

Svensson, Lennart G. & Evetts, Julia (red. 2010) Sociology of Professions. Continental and Anglo-Saxon Traditions. Gothenburg: Daidalos.

Svensson, Lennart G (2009) “Arbete och kompetens” i Arbetslivet (red.) Tomas Berglund & Stefan Sjedin, Lund: Studentlitteratur.

Svensson, Lennart G & Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2009) Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas. Forskningsrapport nr 140, Sociologiska inst. Göteborgs universitet. http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/19737

Svensson, Lennart G (2008) ”Profesjon og organisasjon” i Molander, Anders & Terum Lars Inge (red.) Profesjonsstudier. Olso: Universitetsforlaget, ss. 130-142.

Svensson, Lennart G (2008) ”Profesjon, kontroll og ansvar” samförfattad med Anette Karlsson i Molander, Anders & Terum Lars Inge (red. 2008) Profesjonsstudier. Olso: Universitetsforlaget, ss. 261-275.

Svensson, Lennart G (2008) ”Profesjon og kjönn” samförfattad med Marianne Daehlen i Molander, Anders & Terum Lars Inge (red. 2008) Profesjonsstudier. Olso: Universitetsforlaget, ss. 119-129.

Svensson, Lennart G (2008) ”Introduction: Professional work in Europe: Concepts, theories, and methodologies” samförfattad med Julia Evetts, European Societies Vol 10, 4, 2008, pp. 525-544.

Svensson, Lennart G (2008) ”European regulation of professional education: A study of documents focussing on architects and psychologists in the EU”, samförfattad med Thomas Le Bianic, European Societies Vol 10, 4, 2008, pp. 567-595.

Aili, Carola; Nilsson, Lars-Erik; Svensson, Lennart G & Denicolo, Pamela (red. 2007) In Tension between Organization and Profession. Professionals in Nordic Public Services. Lund: Nordic Academic Press.

Svensson, Lennart G (2006) ”Lärarprofessionalism, tillit och kunskap” i Verklighet, verklighet (red.) Bronäs, Agneta; Selander, Staffan & Åkerfeldt, Anna, Norstedts akademiska förlag, Stockholm.

Svensson, Lennart G (2006) ”New professionalism, trust and competence: Some conceptual remarks and empirical data” Current Sociology Vol. 54, No 4 July 2006, pp. 579-593. http://csi.sagepub.com.ezproxy.ub.gu.se/cgi/reprint/54/4/579

Svensson, Lennart G. & Evetts, Julia (eds. 2003) Conceptual and Comparative Studies of Continental and Anglo-American Professions. Research report no. 129, Department of Sociology, Goteborg University.

Ungdomar i vardagens väv. En sociologisk studie av ungdomars gruppbildande i en storstadsförort (medf. Abby Peterson) Lund: Studentlitteratur 2003.

Professionella arbetsorganisationer. Arbetsvillkor och kompetensutveckling i universitets- och IT-sektorn. Forskningsrapport nr 127, Sociologiska inst. Göteborgs universitet 2002. http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23155

Professionella villkor och värderingar. En sociologisk studie av akademiker i 1990-talets Sverige. Forskningsrapport nr 126, Sociologiska Institutionen, Göteborgs universitet 2002. http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23154