Länkstig

Lennart Svensson

Professor emeritus

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G111
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lennart Svensson

Bakgrund Jag disputerade i sociologi 1978 på doktorsavhandling om universitetshistoria. Jag har huvudsakligen varit verksam som forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. Jag befordrades till professor i sociologi 2002 och var också anställd som professor II vid Högskolan i Oslo 2005-06. Sedan 2009 är jag prof. em.

Forskningsområden Min forskning har legat inom arbets-, utbildnings-, ungdoms-, yrkes- och professionssociologi. Som emeritus forskar jag inom organisations-, utbildnings-, yrkes- och professionssociologi. Jag anlitas också som opponent, sakkunnig och seniorkonsult inom Norden.

Forskning Jag har senast deltagit i forskningsprojekten: "Det professionella landskapet" med stöd från FAS och i "Kunskapsbärarna" med stöd från VR i samarbete med Lunds universitet och Linnéuniversitetet.

Samverkan Jag var ledamot av Europeiska sociologförbundets styrelse 2003-2007 och kassör där 2005-2007. Jag ingick till 2013 i styrgruppen för Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola. Jag är medlem i Svenska, Nordiska, Europeiska och Internationella sociologförbunden med särskilt engagemang i forskningsgrupper för professionsstudier samt i Nordiska nätverket för professionsstudier NORDPRO http://www.hioa.no/eng/About-HiOA/SPS/NORDPRO