Länkstig

Lars-Gunnar Andersson

Om Lars-Gunnar Andersson

Professor i modern svenska (sedan 1993)

Utbildning

  • Filosofie doktor i allmän språkvetenskap 1975.
  • Filosofie kandidat i allmän språkvetenskap, nordiska språk, litteraturhistoria, teoretisk filosofi och vetenskapsteori 1971.

Forskningsintressen

Grammatik, semantik, sociolingvistik, språkliga attityder, dialektologi, afrikanska språk och göteborgska.

Undervisning

Kurser som Språkets variation, Språksystemet, Problemlösning, Teori och metod, semantik (olika från termin till termin).

Annat

Har medverkat som ämnesexpert i radioprogrammet Språket i 16 år.

Senaste bok

Andersson, L-G & A L Ringarp: Språket. Svenska folkets frågor till radioprogrammet Språket. Norstedts Akademiska Förlag. 2006 (som pocketbok 2007).