Länkstig

Kristoffer Stedt

Forskare

Tjärnö marina
laboratorium
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Kristoffer Stedt

I min forskning är jag intresserad av att utforska makroalger (tång) som en hållbar proteinkälla, i kontexten av den förväntade globala befolkningsökningen och de befintliga utmaningarna som finns inom livsmedelsproduktion. Genom min forskning försöker jag optimera algodlingar för att producera alger med förhöjd tillväxthastighet och biokemisk sammansättning.

Makroalger är kända för att växa snabbare och ackumulera näringsämnen när de odlas i näringsrika vatten. Ett sätt att förbättra den biokemiska sammansättningen av algerna skulle därför kunna vara att integrera algodling med industrier som producerar näringsrika processvatten. I min forskning undersöker jag möjligheten att integrera dessa näringsrika vatten med algodlingar och hur detta kan skapa ett cirkulärt system för att producera hållbar proteinrik biomassa av alger.