Länkstig

Karolina Lundstam

Om Karolina Lundstam

Karolina Lundstam disputerar inom ämnesområdet Radiologi och bildbehandling, den 22 april 2022

Titeln på hennes avhandling är - Mild primary hyperparathyroidism - Long-term effects of parathyroidectomy versus observation, with emphasis on skeletal outcomes

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Ingen påvisad vinst med att operera vid mild överfunktion i bisköldkörteln