Länkstig

Karmen Marija Terlevic Johansson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 125
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karmen Marija Terlevic Johansson

1996: Ämneslärarexamen, fil.mag. engelska och tyska

1997: Undervisning i engelska och tyska på högstadiet.

1997-2012: Gymnasielärare, ämnesansvarig och internationaliseringsansvarig. Undervisning i engelska och tyska på studieförberedande program samt engelska på yrkesförberedande program liksom inom vuxenutbildningen.

2013- pågående: Lektor i didaktik och kursansvarig för engelska år F-3. Undervisning i didaktik, fonetik och akademiskt skrivande.

2011: Doktorsexamen

Mitt forskningsområde är inlärning av främmande språk, L2 (engelska) och L3 (tyska, mm.) med fokus på bl.a. ordförråd, kommunikationsstrategier och CLIL. Jag intresserar mig även för engelska i de tidigare skolåren då jag för närvarande arbetar med engelska för yngre åldrar.