Länkstig

Avdelningen för ekonomisk historia

Vid Institutionen för ekonomi och samhälle

Kontaktinformation

Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg
Leveransadress
Viktoriagatan 13
411 25 Göteborg


Om Avdelningen för ekonomisk historia

Inom ämnet ekonomisk historia tittar vi på samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning.

Avdelningen för ekonomisk historia erbjuder ett kandidatprogram i Samhällsanalys samt kurser på grundnivå- och avancerad nivå, som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Information om vår forskning och vårt utbildningsutbud hittar du på vår webbplats: https://www.gu.se/handelshogskolan/ekonomi-samhalle/om-oss/vara-avdelni…