Länkstig

Joel Larsson

Om Joel Larsson

Joel Larsson disputerar inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap, den 2 december 2022

Titeln på hans avhandling är - Effects of nonlinear noise reduction algorithms on image quality in computed tomography systems. Evaluations using human observers and methods for assessing distortion

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Svår balans mellan tydligare röntgenbilder och att minimera stråldosen till patienten