Länkstig

Joel Larsson - Effects of nonlinear noise reduction algorithms on image quality in computed tomography systems. Evaluations using human observers and methods for assessing distortion

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap

OBS: Disputationen kan även följas via länk https://gu-se.zoom.us/j/64145289769?pwd=SVdNb05FZkowN3hlQ0pEWmtuZDNsQT09

Huvudhandledare: Anne Thilander Klang
Bihandledare: Magnus Båth
Opponent: Erik Tesselaar, Linköpings universitet, Linköping
Betygsnämnd: Mats Geijer, Frida Sandberg och Michael Sandborg