Länkstig

Jan Christensen

Anknuten till utbildning

Institutionen för historiska studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jan Christensen

Jag har i min forskning intresserat mig för politisk historia, särskilt 1800-talsliberalismens utveckling i Sverige före partibildningarnas tid. Fokus har i hög grad legat på pressen som politisk aktör. Min första publikation var ”Jönköpingsliberalerna och representationsfrågan”, i: B Berglund m.fl., Liberalernas Jönköping. Stad i omvandling 1825-1875. Jönköping 1990.

Min avhandling behandlar mötet mellan bondepolitik och borgerlig liberalism i 1800-talets Sverige: Bönder och herrar. Bondeståndet i 1840-talets liberala representationsdebatt. Exemplen Gustaf Hierta och J P Theorell., Göteborg 1997. En härmed besläktad problematik behandlas i min senaste bok: Liberalernas stad. Fattigvård och kulturdonationer i 1800-talets Göteborg. Göteborg 2009. Vid sidan av detta intresseområde ligger industrihistoria, där jag publicerat en studie över den industrihistoriska utvecklingen i Kalmar län: Industrins Tidevarv. Några huvudlinjer i Kalmar läns industriella utveckling. Kalmar Länsmuseums årsbok 2001.

Avslutningsvis kan nämnas medarbetarskap i Svenskt Biografiskt Lexikon, där jag skrivit artiklar om Per Sahlström, A G Silverstolpe, J W Sprengtporten och Nils Strindlund.

Antagen för publicering: Nils Strindlund. Svenskt Biografiskt Lexikon