Länkstig

Iva Johansson

Anknuten till forskning

Avd för
onkologi
Besöksadress
Blå stråket 2 SU/Jubileusklin
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Iva Johansson

Iva Johansson disputerar inom ämnet onkologi, den 14 december 2022

Titeln på hennes avhandling är - Studies of molecular features and novel prognostic biomarkers of cutaneous melanoma

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Viktigt att identifiera högriskpatienter vid malignt melanom i huden