Länkstig

Iva Johansson

Forskare

Avdelningen för
Laboratoriemedicin
Besöksadress
Bruna stråket 16
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Iva Johansson

Iva Johansson disputerar inom ämnet onkologi, den 14 december 2022

Titeln på hennes avhandling är - Studies of molecular features and novel prognostic biomarkers of cutaneous melanoma

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Viktigt att identifiera högriskpatienter vid malignt melanom i huden