Länkstig

Gianluca Curzi

Postdoktor

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J532
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Gianluca Curzi

Jag är för närvarande postdoktor vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet (Sverige) och arbetar inom forskningsprojektet Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity, under handledning av Graham Leigh. Jag var tidigare forskare vid School of Computer Science vid University of Birmingham (Storbritannien), under ledning av Anupam Das. Jag doktorerade i datavetenskap i juni 2020 vid Turins universitet (Italien), i en gemensam avhandling ("cotutelle") med Paris Diderot University (Frankrike).

Mina forskningsintressen sträcker sig från bevisteori, linjär logik, lambdakalkyl och typteorier till beräkningskomplexitet, coinduktion och probabilistiska beräkningar. Jag arbetar nu med beräkningsstyrkan hos cirkulära bevis, med särskild uppmärksamhet på deras komplexitetsteoretiska aspekter.