Länkstig

Felix Larsson

Universitetsadjunkt

Avdelningen för filosofi och
logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J569
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Felix Larsson

Forskning

Jag disputerade 2003 på en avhandling (»Intentional Objects») om intentionalitet, närmare bestämt mental och språklig referens till individuella föremål.

För tillfället odlar jag ett nyvaknat intresse för talaktsteori

Undervisning

Jag har undervisat mycket mer än jag forskat sedan jag disputerade.

För närvarande undervisar jag i teoretisk filosofi och på flera olika kurser på kandidatprogrammet i liberal arts.

Jag har undervisat filosofistudenter och filosofilärarstudenter på grundnivå i språkfilosofi, metafysik och i västerländsk, indisk och kinesisk filosofihistoria, liberal arts-studenter på kurser om Platon, Aristoteles, Wittgenstein, översättning i teori och praktik samt studenter på Lärarprogrammet i kritiskt tänkande, vetenskapsfilosofi och etik.

Dessutom har jag handlett och examinerat flera examensarbeten på Lärarprogrammet, i teoretisk filosofi och i liberal arts.

Övrigt

Jag var 2012–2015 koordinator för kandidatprogrammet i liberal arts, studierektor för praktisk filosofi och koordinator för Flov:s uppdrag på Lärarprogrammet.

Sedan höstterminen 2017 är jag studierektor för teoretisk filosofi.

Sedan 2003 har jag också arbetat som allmänlitterär översättare med en 30 översättningar bakom mig (från Harlequinromaner till Bibeln).