Länkstig

Per Martinsson

Om Per Martinsson

Bakgrund

  • Doktorand (2020 - pågående), Göteborgs universitet
  • Legitimerad psykolog, 2017
  • Verksam som psykolog inom arbetslivsrinriktad rehabilitering och företagshälsovård, 2016-2020
  • Psykologexamen från Göteborgs universitet, 2014

Forskningsområde

Jag arbetar inom projektet Phubbing i arbetslivet, som avser undersöka mobilanvändning i sociala situationer på arbetet och samband med arbetsmiljöfaktorer.