Länkstig

Eva Millqvist

Om Eva Millqvist

Professor, överläkare och forskare inom klinisk allergologi. Mångårig erfarenhet av såväl kliniskt arbete som undervisning och forskning. Eva Millqvists forskningsområdet är luftvägsöverkänslighet och kronisk hosta.

Forskning

Icke allergisk överkänslighet i luftvägarna och kronisk refraktär hosta utan medicinsk förklaring är ett omfattande kliniskt problem då såväl diagnostik och behandlingsmöjligheter är begränsade. Hostmedicin utan klinisk effekt säljs årligen för miljarder kronor globalt och för cirka 425 miljoner kronor i Sverige.

Aktuell forskning och pågående projekt

I nuläget pågår en klinisk läkemedelsprövning i Fas II. Studien är godkänd av såväl Läkemedelsverket som övriga myndigheter. Forskargruppen har utvecklat ett hostläkemedel baserat på capsaicin (från chilifrukter) som desensitiserar (nedreglerar) så kallade TRP-receptorer (centrala för hosta) genom uttömning av neuropeptider. Metoden åstadkommer minskad hostretbarehet och minskade symptom av hosta. Framförallt är läkemedlet tänkt för patienter med kronisk refraktär hosta men kan också komma att användas för behandling av förkylningshosta.

Medarbetare inom forskningsprojekt

Eva Millqvist, MD, professor, överläkare, ansvarig för studien Ewa Ternesten Hasséus, PhD, docent, legitimerad sjuksköterska, klinisk koordinator Teet Pullerits, MD, PhD, överläkare Ewa-Lena Johansson, PhD, sjukgymnast/physiotherapist Monica Arvidsson, MD, PhD, överläkare, klinikchef Margareta Brandt Gertmo, legitimerad sjuksköterska Foteini Mazi, MD, specialistläkare i allergologi

Finansiärer

ALF-medel Regionala FoU-medel Vinnova Hjärt-Lungfonden Astma-och Allergiförbundets Forskningsfond Cancer-och Allergifonden

Samverkan

Alyn Morice, MD, PhD, professor, chefsläkare, Hull York Medical School, University of Hull, UK Surinder Birring, professor, MD, Honorary Senior Lecturer,King College Hospital, London, UK. Alastair Ross, PhD, docentvid Chalmers tekniska högskola i Göteborg Otto Savolainen, PhD, forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Anna-Carin Olin, professor, överläkare vid Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Eva Millqvist har sedan 2017 ett pågående uppdrag för European Rerspiratory Society (ERS) att som ”co-chair” i en ”Task-force-grupp” ta fram europeiska riktlinjer vid kronisk hosta. Chair är professor Alyn Morice, Hull University UK. Uppgiften är nu i det närmaste utförd och sammanställd och publiceradi en vetenskaplig tidskrift. Dessa europeiska riktlinjer kommer också att presenteras vid ett symposium vid ERS årliga internationella konferens i Madrid oktober 2019 samt på nätet i ett så kallat ”Webinar” i december 2019.

Utvalda publikationer

  • Morice AH, Millqvist E, Bieksiene K, Birring SS, Dicpinigaitis P, Ribas CD, Boon MH, Kantar A, Lai K, McGarvey L, Rigau D, Satia I, Smith J, Song WJ, Tonia T, van den Berg JWK, van Manen MJG, Zacharasiewicz A. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J 2019.
  • Johansson EL, Gustafsson P, Millqvist E, Ternesten-Hasseus E. Small and large airways' reactions to inhaled capsaicin in patients with chronic idiopathic cough, or asthma and in healthy control subjects. Exp Lung Res 2019; 45:55-64
  • Ternesten-Hasseus E, Johansson EL, Millqvist E. Cough reduction using capsaicin. Respir Med 2015; 109:27-37.