Länkstig

Erik Sterner

Forskare

Environment for
Development
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 600
40530 Göteborg

Om Erik Sterner

Vad är utmanande att förstå om klimatförändringarna? Hur kan lärandet främjas inom områdena klimatutmaningen och hållbar utveckling? Och vilken roll kan AI spela för utbildning, forskning och den gröna omställningen?

Erik Sterner ägnar sig åt att utveckla utbildning, kommunikation och forskning inom dessa områden. Han arbetar på EfD som forskare, pedagogisk utvecklare, kommunikatör och lärare (och AI-experimenterare). Tidigare jämförde han olika klimatdrivande ämnen (gaser och partiklar) med hjälp av "enkla" klimatmodeller (2011-2015), men efter hans licentiatavhandling riktade hans starka intresse för utbildning och kommunikation om hans forskning mot dessa områden.

Erik är engagerad i studentcentrerad utbildning och offentlig kommunikation av vetenskap som syftar till att skapa engagerande lärandeupplevelser. Som ett exempel är han en av skaparna av det pedagogiska spelet Kortspelet Klimatkoll, som har tryckts i mer än 60 000 exemplar och används flitigt inom utbildning och på andra håll. Han är stolt över att ha medskapat flera kurser, två program (Lärande och Ledarskap och Globala System på Chalmers) och ett studentdrivet matematikmentorprogram kallat Intize. Dessutom genomför Erik ofta lärarutbildning och fortbildningsaktiviteter för aktiva lärare och har utbildat över 750 lärare.

Han forskar för närvarande inom

  • ett initiativ för att utveckla ett Glocal (dvs. globalt och lokalt) masterprogram som preliminärt kallas Samarbete om Klimatförändringar och Hållbar Utveckling (3CSD)
  • kapacitetsbyggnadsinsatser inklusive utbildning av tjänstemän om Inclusive Green Economy i fem östafrikanska länder
  • användningen av spelet Kortspelet Klimatkoll och
  • relationen mellan kunskap i och attityder till klimatförändringar med fokus på social acceptans av klimatpolitik.