Länkstig

Erik Demitz-Helin

Doktorand

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Bioinformatiker

Sambio Core Facilities
Besöksadress
Medicinaregatan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 413
40530 Göteborg

Om Erik Demitz-Helin

Jag är doktorand i Jonas Warringers grupp som undersöker den snabba reglerade nedbrytningen av det mitokondriella genomet som svar på superoxidstress.

Jag är också bioinformatiker vid Bioinformatics and Data Centre vid Sahlgrenska akademin, där vi tillhandahåller:

  • High throughput-tekniker för biomedicinsk, klinisk och preklinisk forskning.
  • Ett brett utbud av stöd och utbildning inom statistik och bioinformatik.
  • Utveckling av infrastruktur för klusterhårdvara och mjukvara.