Länkstig

Ebba Lisberg Jensen

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ebba Lisberg Jensen

Ebba Lisberg Jensen är docent i humanekologi. Hon forskar och undervisar främst kring betydelsen av ekologisk läskunnighet i utbildning för hållbar utveckling. Vad innebär det att känna igen och namnge arter av växter och djur och att kunna orientera sig i markerna? Finns det kopplingar till hur man förstår ekologi och hållbarhetsfrågor? Hur undervisar man bäst för att väcka och vidmakthålla intresse för naturen? Hon intresserar sig också för läroplansstudier med fokus på biologiämnet i den svenska skolan. Tidigare har hon arbetat med frågor kring ekosystemtjänster och grönska i staden, etnicitet och friluftsliv, slutförvaring av kärnbränsle och om biologisk mångfald i skogsbruksdebatten.