Länkstig

Christoffer Hermansson

Universitetsadjunkt

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B610
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Christoffer Hermansson

Min forskning fokuserar på hur man hanterar och utvärderar intellektuella tillgångar inom life-science baserade forsknings- och innovationsprocesser. Utgångspunkten för arbetet är att analysera hur juridiska verktyg kan användas för att ge ökat nyttiggörande av forskningsresultat.

Min undervisning sker till stor del inom masterprogrammen ”Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine” och ”Entrepreneurship and Business Design”.  Undervisningen sker uteslutande på engelska och mina ansvarsområden omfattar såväl föreläsningar och praktikfall som kursansvar. Jag har även deltagit som föreläsare inom diverse utbildningsprojekt finansierade av Europiska Kommissionen.

Forskningsområden

  • Immaterialrätt
  • Avtals - och kontraktsrätt
  • Arbetsrätt

Undervisningsområden

  • Immaterialrätt
  • IP-baserad affärsutveckling