Länkstig

Cecilia Hermansson

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Cecilia Hermansson

Jag är samverkansdoktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik sedan hösten 2020. Mitt avhandlingsarbete fokuserar rektorers och förstelärares lärande och ledarskap i möten om skolans förbättringsarbete. Huvudhandledare är Åsa Hirsh och biträdande handledare är Maria Jarl. Jag tillhör forskningsmiljön Skolutveckling och ledarskap.

Jag har tidigare arbetat som lärare på högstadiet och gymnasiet. Numera jobbar jag vid sidan av forskarutbildningen som skolutvecklare i en större skolorganisation. Sedan 2019 har jag en masterexamen i utbildningsledarskap.