Länkstig

Bo Johannesson

Forskningsingenjör 1.e

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Bo Johannesson

Marinbiolog

Jag arbetar med distanskurser. Här kan du t.ex. ta del av min videoföreläsning om vetenskap och forskning.

Jag är engagerad i en matematikkurs på forskarutbildningsnivå. Du har möjlighet att befästa och bättra på dina mattekunskaper genom att gå forskarutbildningskursen Introduction to mathematics for researchers. Det är en flexibel distanskurs över internet. Här finns exempel från undervisningsmaterialet.

Jag undervisar på olika distanskurser, t.ex. om experimentdesign, evolutionsbiologi och marin biologi.

Jag hjälper till med den publika verksamheten vid Tjärnö marina laboratorium.

Jag har varit med om att ta fram det Internet-baserade läromedlet Vattenkikaren och min forskning handlade om variation och evolution hos strandsnäckor.