Länkstig

Åsa Åkesson

Forskarstuderande

Avd för obstetrik och
gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 Kvinnoklin SU/Östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken SU Östra
41685 Göteborg

Om Åsa Åkesson

Åsa Åkesson disputerar inom ämnet onkologi, den 31 mars 2023

Titeln på hennes avhandling är - Endometrial Cancer - Studies on recurrences, complications and preoperative diagnostics

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Införandet av nationellt vårdprogram har ökat överlevnaden vid livmodercancer