Länkstig

Henrik Leonhardt

Forskare

Avd för
radiologi
Besöksadress
Bruna stråket 11b V 2 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Henrik Leonhardt

Forskningsprojekt: Polycystic Ovary Syndrome – morphologic and dynamic evaluation by magnetic resonance imaging Magnetisk resonanstomografi (MR) utförs för att analysera binjurar, abdominell fettväv, livmoder och äggstockar hos kvinnor med polycystiskt ovarie syndrom (PCOS) respektive en matchad kontrollgrupp, före och efter fys.terapi. PCOS är en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar 5 - 10 % av kvinnor i fertil ålder. PCOS har visats leda till en ökad risk för typ II diabetes och en sjufaldigt ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Projektet syftar till att öka förståelsen för PCOS och hur fysiskt träning respektive elektroakupunktur kan påverka syndromet i gynnsam riktning. Handledare: Professor Mikael Hellström Bihandledare: Docent Lars Lönn Forskarassistent Elisabet Stener-Victorin