Länkstig

Anna Strand

Programansvarig

HDK-Valand - Högskolan för konst och
design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Universitetslektor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Anna Strand

Anna Strand arbetar som programansvarig och lärare på det internationella mastersprogrammet i fotografi.

Strand är verksam som konstnär med fotografi som sitt huvudsakliga medium. Fotografiet är dessutom ett återkommande tema för undersökningar i hennes praktik. För att närma sig olika aspekter av fotografiet har hon utöver fotografi även använt sig av text, funnet material och rörlig bild. 2014 prisades hon med Svenska fotobokspriset för bokversionen av sitt verk Nagoya Notebook. Verket samlar fiktiva anteckningar om fotografi i bild, text och installationer. Anteckningar angående bland idén om det avgörande ögonblicket och slumpens betydelse kopplat till tid, rörelse och analoga processer. Ett av Strands senare projekt Konversation med I utgår från en (för läsaren) anonym persons ofta okonventionella samlingar av objekt. Ett viktigt spår i processen var tankar kring fotografiets relation till samlande, arkivering och sanningsanspråk. Konversation med I visades under 2016 på Peter Lav Gallery i Köpenhamn och på Galleri Ping Pong i Malmö. Vintern 2017 visade Strand delar ur projektet Arkiverat under T på Krets i Malmö, ett projekt som därefter fortsatt och gavs ut som artist's book på förlaget Sailor Press 2020. Under 2021/2022 visades verket i en annan version i grupputställningen Någon sorts kunskap på Västerås Konstmuseum. Våren 2022 gav hon ut sin tredje bok, Collecting I, på förlaget Sailor Press.

Fotograf: Jenny Lindhe