Länkstig

Andjeas Ejiksson

Postdoktor

Enheten för konsthantverk och fri konst
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Andjeas Ejiksson

Andjeas Ejiksson (1978) är konstnär, filmskapare och översättare verksam i Stockholm, Sverige. Hans konstnärliga praktik utforskar hur ideologier och föreställningar etableras genom kulturella och politiska förändringar och översättningsprocesser. Ejiksson arbetar i redaktionellt och textformat samt med performance och rörlig bild. Han har varit redaktör för flera kulturtidskrifter, forskare vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Jan van Eyck Academy i Maastricht, och för närvarande en forskartjänst vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Ejiksson är bland annat involverad i ett utställningsprojekt som kretsar kring barn-tv:s historia. Projektet samlar elva konstnärer och författare, och har bland annat vistats på Fabrika i Moskva, Kalmar konstmuseum och Bildmuseet i Umeå.