Länkstig

Katrin Enoksson

Administrativ chef, inst

Administrativt stöd Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Administrativ chef

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Katrin Enoksson

I mitt arbete som administrativ chef leder jag administrationen och har jag ett nära samarbete med prefekt, enhetschefer och teknisk chef vid Högskolan för scen och musik. Administrationen består av Ekonom, Ekonomiadministratör, Internationell handläggare, Kommunikatörer, Personaladministratörer, Personalhandläggare, Samordnare och Utbildningshandläggare som stöttar verksamhetens chefer, medarbetare och studenter i olika frågor. Jag arbetar bland annat med:

  • Personalansvar, verksamhetsutveckling, budgetansvar, arbetsmiljöansvar, systematiskt kvalitetsarbete, medarbetarsamtal, årshjul, utvärderingsarbete samt ansvarar för att bygger upp nya såväl som att utveckla/förbättra befintliga administrativa rutiner.