Länkstig

Team Media, Samhällsvetenskapliga biblioteken

Vid Samhällsvetenskapliga biblioteken

Kontaktinformation

Besöksadress
Föreningsgatan 20
41127 Göteborg
Postadress
Box 607
40530 Göteborg


Om Team Media, Samhällsvetenskapliga biblioteken

Team Media ansvarar för drift och utveckling av förvärv och katalogisering. I detta ingår förvärvsrutiner, förvärv av böcker, kursböcker, tidskrifter och tidningar i såväl tryckt som elektronisk form, förvärv av databaser och mikrofilm, katalogisering/registrering och kontakt med institutionerna.