Länkstig

Samhällsvetenskapliga biblioteken

Vid Göteborgs universitetsbibliotek

Kontaktinformation

Besöksadress
Föreningsgatan 20
41127 Göteborg
Postadress
Box 607
40530 Göteborg


Om Samhällsvetenskapliga biblioteken

Samhällvetenskapliga biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom samhällsvetenskap, journalistik, psykologi, ekonomi, juridik, statistik, utbildningsvetenskap, kost- och idrottsvetenskap. På biblioteken finns också en stor samling dagstidningar, varav de flesta är åtkomliga på mikrofilm.

Samhällsvetenskapliga biblioteken består av tre bibliotek:

Ekonomiska biblioteket
Pedagogiska biblioteket
Samhällsvetenskapliga biblioteket

Verksamheten är organiserad i tre team som leds av koordinatorer. På kvällstid är är personalstyrkan utökad med en grupp studentmedarbetare.