Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samhällsvetenskapliga biblioteken

Vid Göteborgs universitetsbibliotek

Om Samhällsvetenskapliga biblioteken

Samhällvetenskapliga biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom samhällsvetenskap, journalistik, psykologi, ekonomi, juridik, statistik, utbildningsvetenskap, kost- och idrottsvetenskap. På biblioteken finns också en stor samling dagstidningar, varav de flesta är åtkomliga på mikrofilm.

Samhällsvetenskapliga biblioteken består av tre bibliotek:

Ekonomiska biblioteket
Pedagogiska biblioteket
Samhällsvetenskapliga biblioteket

Verksamheten är organiserad i tre team som leds av koordinatorer. På kvällstid är är personalstyrkan utökad med en grupp studentmedarbetare.