Länkstig

Team Användarservice, Humanistiska biblioteken

Vid Humanistiska biblioteken

Kontaktinformation

Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 1
412 56 Göteborg


Om Team Användarservice, Humanistiska biblioteken

Team Användarservice ansvarar för drift och utveckling av kundtjänstarbetet på Humanistiska biblioteken. I detta ingår lånerutiner och informationstjänstgöring, fakturering för förkomna böcker, fjärrlån, lässtudio och kontakt med institutionerna. Dessutom arbetar vi med framtagning av böcker ur magasinen och bemannar läsesalen.