Länkstig

Humanistiska biblioteken

Vid Göteborgs universitetsbibliotek

Om Humanistiska biblioteken

Humanistiska biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom humaniora, musik, dramatik och konstvetenskap. Universitetsbibliotekets stora samling av äldre litteratur är till största delen placerad här.
Humanistiska biblioteken består av två fysiska bibliotek:

Humanistiska biblioteket
Konstbiblioteket

Verksamheten är organiserad i ett antal funktioner och team som leds av koordinatorer.