Länkstig

Utbildningsenheten

Vid Gemensamma förvaltningen

Kontaktinformation

Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg


Om Utbildningsenheten

Utbildningsenheten är indelad i fem sektioner. Vår vision är att vara ett administrativt och serviceinriktat föredöme. Utbildningsenheten är sedan 2017 hbtq-certifierad och omcertifierades 2021 för att bli hbtqi-certifierad.

Vårt uppdrag består av att

• ge stöd till studenter och presumtiva studenter före, under och efter studietiden, genom vägledning, antagning och examen
• ge stöd och service till institution och fakultet i arbetet med att hantera utbildningsadministrativa frågor
• förvalta och utveckla systemstöd för studieadministration.