Länkstig

Institutionen för biomedicin

Vid Sahlgrenska akademin

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 9 A-B
41390 Göteborg
Postadress
Box 440
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 1 G


Om Institutionen för biomedicin

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/biomedicin

Institutionen för biomedicin har en bred och omfattande verksamhet vad gäller både forskning och undervisning. I båda dessa verksamhetsgrenar ligger vårt fokus på grundläggande förståelse för kroppens celler – vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med olika typer av mikroorganismer. Med hjälp av sådan kunskap försöker vi klarlägga orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dem.

Vi har ett stort undervisningsuppdrag som omfattar läkarprogrammet, apotekarprogrammet, tandläkarprogrammet, smittskydd och vårdhygien och det biomedicinska analytikerprogrammet. För de sistnämnda programmen har vi även det övergripande ansvaret. Många forskarstuderande genomför sin doktorandutbildning på någon av institutionens fyra avdelningar.