Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Workshop om biofilm-forskning - de senaste framstegen

Efter framgångsrika workshops i Tyskland, Schweiz, Frankrike och Spanien så kommer den här workshopen samla forskare från Europa och resten av världen, för att diskutera framsteg i forskning om akvatisk biofilm i havs- och sötvattensekosystem.

Den femte Biofilm workshopen har titeln "Omic approaches in biofilm research: advances in ecology and ecotoxicology". Det övergripande ämnet för workhopen kommer att bli just "omic approaches" när det gäller forskning om biofilm, vilken inkluderar meta-genomics, -transcriptomics, -proteomics and –metabolomics. Andra frågor som kommer att tas upp är olika former av tekniker med hög kapacitet att sekvensera, alltså lägga i en viss ordningsföljd, och hur bioinformatik (att utveckla algoritmer för att analysera biologiska data) kan användas för dataanalys. 

De inbjudna talarna kommer att förse deltagarna med ett högteknologiskt perspektiv på metoder som finns tillgängliga just nu. De här perspektiven revolutionerar vår förståelse av bland annat hur arter interagerar och hur de är knutna till ekosystem och ekosystemtjänster, när de utsätts för olika stressorer i miljön.

Workshopen kommer att innehålla föreläsningar, presentationer av posters och diskussionsmöten. Det blir ett tillfälle för yrkesverksamma och studenter att uppdatera sig på viktiga "omic approaches" och definiera vad som bör prioriteras inom det här forskningsfältet under de kommande åren. Workshopen kommer också initiera samarbete mellan forskningsgrupper, eller initiera nytt samarbete för forskningsgrupper, som har ambitionen att öka forskningens påverkan på biofilm ekologi och ekotoxikologi även på ett europeiskt plan.

Anmäl dig till workshopen senast 1 juni 2018. Mer information här.