Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Sjöborre i hand ovanför ett akvarium
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Webbsatsning samlar universitetets kunskap om havet

Publicerad

När Göteborgs universitet lanserar ny webbplats i september kommer all havsrelaterad verksamhet vara samlad på ett ställe. Med den nya webbsidan kommer det bli enklare att hitta forskning, utbildning och nyheter om havet.

 

– Vi har en unik bredd inom den havsrelaterade forskningen på Göteborgs universitet, men det har varit svårt att hitta den eftersom den är spridd på många delar av nuvarande webb. När vi samlar den marina verksamheten på en plats blir det tydligt vilken oerhörd kunskap och kompetens som finns, säger Lena Gipperth, föreståndare för Centrum för hav och samhälle som står bakom satsningen.

Lättare att hitta forskning om havet

På den nya webbsidan gu.se/havet blir det enklare att hitta utbildningar och och forskningsprojekt om havet. För att enklare hitta till rätt information kommer det att finnas sex tematiska webbsidor:

 • Livet i havet
 • Tekniken och havet
 • Maten och havet
 • Ansvar för havet
 • Klimatet och havet
 • Människan och havet

- Vi arbetar med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på havsfrågorna. Under ett tema om ”Klimatet och havet” kan skilda forskningsområden som juridik, ekonomi och biologi samlas på en plats, säger Karl-Johan Nylén, kommunikatör på Centrum för hav och samhälle.

Webbsatsningen, som lanseras september, tar också upp de stora utmaningar som havet står inför. Den senaste SOM-undersökningen visar att försämrad havsmiljö är det som svenskarna oroar sig mest för. Det kan handla om ämnen som havsförsurning, giftiga ämnen och plast i havet. Här går det att läsa om vilka de stora utmaningarna för havet är och hur forskarna vid Göteborgs universitet arbetar med utmaningarna.

Öppnar upp för samarbete

Webbsidan ska också bjuda in till samarbete inom havsrelaterade frågor. Här kommer det att gå att hitta de samarbeten om havet som redan sker, exempelvis genom Kristinebergs centrum, Maritima klustret och Havsmiljöinstitutet. Men sidan öppnar även upp för nya initiativ.

- Vår förhoppning är att samarbeten om havet ska öka, både inom och utanför universitet, genom den här webbsatsningen, säger Lena Gipperth.
 

Centrum för hav och samhälle

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 för att: 

 • Initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina/maritima området.
 • Skapa en tydlig ingång till universitetets marina och maritima verksamhet och öka dess synlighet.
 • Ansvara för samverkan, dels med Chalmers maritima verksamhet, dels med Västra Götalandsregionen och andra organisationer inom ramen för det Maritima klustret.
 • Verka för större nyttjande av den marina infrastrukturen för relevant forskning och utbildning.
 • Arbeta inom Havsmiljöinstitutet.