Länkstig

Vilken är Kents mest deprimerande låt?

Dataanalytikern Filip Wästberg har använt sig av Språkbankens sentimentlexikon för att avgöra vilken låt av bandet Kent som är mest deprimerande. Analysen visar att Stoppa mig Juni (Lilla Ego) är deppigast av alla.

Bild
Graf: Depp-index och Kentlåtar över tid

Språkbankens sentimentlexikon är ett svenskt lexikon som är fritt tillgängligt online på Språkbankens webbplats. Enklast kan det beskrivas som ett lexikon som anger vilket sentiment olika ord har, det vill säga om orden är negativt eller positivt laddade. Med hjälp av lexikonet har Wästberg kunnat filtrera bort alla positiva ord från låtarna och tillsammans med ytterligare data ifrån Spotify har han sedan kunnat skapa vad han kallar ett "deppindex".

Beräkningarna visade att låten Stoppa mig Juni (Lilla Ego) hamnar i topp vad gäller deppindex, tätt följd av Gravitation och Berg & Dalvana.

Kents mest deprimerande låtar enligt Wästbergs mätningar:

  1. Stoppa mig juni (lilla ego)
  2. Gravitation
  3. Berg & Dalvana
  4. Rosor & Palmblad
  5. Hjärta
  6. LSD, någon?
  7. 18294
  8. Vals för satan (din vän pessimisten)
  9. Vi är inte längre där
  10. Thinner

Läs mer om hur mätningarna har gått till på SVT nyheter.