Bild
Portrait pictures of five researchers
Länkstig

Vetenskapsrådet tilldelar fem WCMTM-forskare medel

Daniel Bojar, Anders Rosengren, Volkan Sayin, Fredrik Sterky och Erik Smedler har tilldelats forskningsbidrag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet publicerade nyligen sina beslut för 2022 års utlysning inom medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. 

Daniel Bojar tilldelas etableringsbidrag (6MSEK under 4 år), Erik Smedler etableringsbidrag och anställningsbidrag (6MSEK och 5,5MSEK under 4 år), Volkan Sayin och Fredrik Sterky projektbidrag (4,8 MSEK under 4 år vardera) och Anders Rosengren projektbidrag (2,4MSEK under 4 år)

More Information