Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Världskongress om turism i kust- och marina miljöer i Göteborg

Bild på hav och skärgård

Centrum för turism på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står värd för den nionde internationella kongressen som anses vara världens främsta kongress relaterad till turism och rekreation i kust- och marina miljöer; International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017 (CMT). På kongressen deltar akademiker, studenter och branschfolk från hela världen.

Kongressen, som i år har temat "Globala utmaningar, lokala lösningar", kommer att hållas på Handelshögskolan i Göteborg och sträcker sig från den 13 till den 16 juni 2017 med ungefär 100 deltagare. Deltagarna representerar 29 länder spridda över samtliga kontinenter. De kommer få möjligheter att själva presentera sina forskningsprojekt och forskningsresultat, samt kunna lyssna på presentationer och delta i fyra olika workshops.

- Centrum för turism står för en lång och framgångsrik forskningstradition inom turismområdet. Att arrangera konferenser och kongresser är en naturlig del av centrats verksamhet. I år samlar vi internationell spetskompetens i Göteborg som under ett antal dagar presenterar och diskuterar forskning om turism i kust- och marina miljöer. Vi tror att CMT ger en förstklassig möjlighet att tillsammans med näringsliv, politik, offentlig och ideell sektor diskutera när och hur turism kan bidra till hållbar samhällsutveckling, inte minst i utvecklingsländer, säger John Armbrecht, forskare vid Handelshögskolan och föreståndare för Centrum för turism.

Centrum för turism (CFT)

CFT är en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademin och näringslivet och har som uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet i Sverige. Målsättning är att utveckla verksamheten till ett av Europas mest framstående kunskapscentra inom turism. CFT bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot matturism, maritim turism, evenemangs- och kulturturism samt turism i utvecklingsländer.

Mer information

Besök kongressens hemsida för mer information: www.handels.gu.se/cmt2017

Har du frågor kan du kontakta organisationskommittén på cmt2017@handels.gu.se  

CMT logga