Bild
Bild på sockerplantage
Länkstig

Välfärdseffekter av handelspolitiska åtgärder

Publicerad

Ekonomhistorikern Christopher Absell har mottagit Arthur H. Cole-stipendiet från Economic History Association, som stöder forskning i ekonomisk historia. Medlen går till hans pågående forskningsprojekt, som undersöker välfärdseffekterna av olika typer av handelspolitik, inklusive tullar, subventioner och andra försvarsåtgärder.

Bild
Foto på Christopher Absell
Christopher Absell

Christopher Absell, som är postdoktor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är särskilt intresserad av politikens långsiktiga effekter på välfärden. Av den anledningen har han valt att studera den brittiska sockermarknaden på 1800-talet.

– Den brittiska sockermarknaden är intressant eftersom Storbritannien var den största konsumenten av rörsocker i världen under större delen av den perioden och utsattes för en rad avgränsade handelspolitiska ingrepp som radikalt förändrade både konsumenternas och producenternas välfärd.

Projektet motiveras av den senaste tidens återgång till protektionism, tydligast i det senaste handelskriget mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU.

Stipendiet kommer delvis att ägnas åt att ta fram data som ligger till grund för projektet. Detta inkluderar 87 år av månatlig pris- och handelsdata från brittiska tidningar. Det kommer också att användas för att finansiera arkivforskning i British National Archives.

Mer information

Titel på projektet: Welfare Effects of Trade Policy Instruments: evidence from the nineteenth century British sugar market.

Mer information om the Arthur H. Cole grant of the Economic History Association: https://eh.net/eha/grants-and-fellowships/