Bild
Porträttbild
Foto: Anna von Brömssen
Länkstig

Ulla Sätereie ny ordförande i Grävande journalister

Publicerad

Ulla Sätereie, lärare på JMG, har valts till ordförande för föreningen Grävande journalister. Med en bakgrund som undersökande journalist och nu ansvarig för masterprogrammet Investigative Journalism ser hon i dagens mediavärld både hot mot den fria journalistiken och lovande nya sätt att jobba.

Gratulerar. Vad är dina tankar efter att ha blivit vald och vilka ser du som de viktigaste frågorna för FGJ just nu?  

– Jag är mycket hedrad, det är ett fint och viktigt uppdrag. Jag måste sätta mig in i en mängd olika frågor innan jag kan svara på vilka de viktigaste frågorna för föreningen är, men jag föreställer mig att det till exempel handlar om att göra en ordentlig nystart så här efter pandemiåren. Det ska bli fantastiskt kul att äntligen få träffa alla kollegor runt om i landet igen. Jag ser väldigt mycket fram emot Gräv i Luleå den 20-21 maj. 

Hur ser du på förutsättningarna för grävande journalistik här och nu, i omvärlden och framgent?  

– Förutsättningarna för undersökande journalistik i Sverige är överlag goda, men det är klart att det finns motstånd även här. Inskränkningar i tillämpningen av offentlighetsprincipen är en sån sak, att svenska journalister som publicerar i svenska medier blir stämda för förtal i brittiska domstolar, i så kallade SLAPP-processer, är en annan. 

– När det gäller det internationella planet, så tycker jag att det allt mer framväxande sättet att jobba i internationella nätverk är mycket lovande. Det handlar ju inte bara om de riktigt stora undersökningarna som Panama Papers i ICIJ:s regi, utan också om mängder av andra större och mindre nätverk som går ihop för att exempelvis granska EU-relaterade frågor i olika länder. 

– Sedan får man så klart inte glömma utvecklingen i vårt närområde, där det i princip inte finns några fria medier längre i Ryssland eller Belarus. Men det är inte bara där journalistiken är hotad, även i länder inom EU har medie- och yttrandefriheten inskränkts på senare år. Detta är frågor som vi ständigt måste lyfta. 

Du är en av de ansvariga för programmet MIJ, Master in Investigative Journalism – kan samverkan mellan det och FGJ komma att fördjupas med dig som ordförande i föreningen? 

– Inom JMG har vi redan mycket goda och värdefulla relationer till FGJ och andra aktörer i mediebranschen. Under de senaste tre åren har till exempel studenterna på MIJ, som en del av sin utbildning, ingått som researchers i stora projekt under Uppdrag gransknings paraply. Vi hoppas kunna vidareutveckla den typen av samarbeten, även med andra mediapartners än SVT.