Bild
operating
Foto: Artur Tumasjan
Länkstig

Tydlig kommunikation i operationssalar leder till ökad patientsäkerhet

Tydlig kommunikation är avgörande för samordningen i en operationssal och för att förebygga fel under pågående operation. Ny forskning från Göteborgs universitet som har undersökt lagarbetet i svenska operationssalar visar att fler sociala aspekter i kommunikationen kan främja patientsäkerheten.

Bild
jonas ivarsson
Professor Jonas Ivarsson

I en studie av kommunikationen inom ett operationsteam under pågående arbete har sociala mekanismer undersökts och hur de används för att hantera oklarheter.

Oklarheter och tvetydigheter kan orsaka problem i alla verksamheters kommunikation om det inte finns möjlighet till rättelse. Men särskilt viktigt är det i högriskmiljöer som operationssalar där kommunikativa fel snabbt måste justeras för att inte riskera patientsäkerheten.


Kompenserar kommunikationsmissar med frågor

I studien har forskarna analyserat 58 timmars videomaterial under EVAR, så kallad endovaskulär aortareparation, De tittade närmare på hur kommunikativa missförstånd uppstod och hanterades under pågående dialog mellan anestesisjuksköterskor och kirurger.

– Eftersom det är flera personer inblandade i en operation med olika uppgifter och fokus uppstår ibland kommunikativa problem. Ett typiskt problem kan vara att en förfrågan om att utföra en viss handling upplevs som tvetydig med avseende på när den förväntas utföras – nu eller snart, säger professor Jonas Ivarsson, studiens försteförfattare.

I videomaterialet såg forskarna hur operationspersonalen kompenserade för de eventuella kommunikationsmissar som kunde uppstå genom att använda olika sorters förfrågningar (requests) som direkt följdes av motsvarande bekräftelser, ibland tillsammans med ögonkontakt eller kroppsspråk som stöd. Dessutom användes så kallad självrättelse om man kom på sig själv med att uttala ett fel, eller så rättade kollegorna genom att felet repeterades med en rättelse. På så sätt kompenserades felet genom en kommunikativ och social handling.

– Våra resultat visar att en kommunikation som tar stor hänsyn till sociala aspekter kan bidra till en tydlig samordning av arbetet i en operationssal. Exempelvis genom att reparera en missuppfattning i en konversation så kan en gemensam förståelse skapas kring de olika problem som uppstår, säger Jonas Ivarsson.


Ökad patientsäkerhet vid tydlig kommunikation

Vid operationer är missuppfattningar och tvetydigheter något som måste minimeras, annars kan operationstiden förlängas och risken för spänningar öka på grund av frustrationen kring felaktig kommunikation.

– Genom att göra gruppkommunikationen tydligare kan å andra sidan oklarheter minskas och missförstånd undvikas, därmed ökar även patientsäkerheten, säger Jonas Ivarsson.

Dokument

Role of requests and communication breakdowns in the coordination of teamwork: a video-based observational study of hybrid operating room (pdf)
This study investigated the functional role of 'requests' in the coordination of surgical activities in the operating room (OR). A secondary aim was to describe, closely, instances of potential miscommunication to scrutinise how so-called conversational repairs were used to address and prevent mistakes.Non-participant video-based observations.Team coordination around image acquisitions (digital subtraction angiography) done during endovascular aortic repair (EVAR) procedures in a hybrid OR.The study followed and documented a total of 72 EVAR procedures, out of which 12 were video-recorded (58 hours). The results were based on 12 teams operating during these recorded surgeries and specifically targeted all sequences involving controlled apnoea. In total, 115 sequences were analysed within the theoretical framework of conversation analysis.The results indicated a simple structure of communication that can enable the successful coordination of work between different team members. Central to this analysis was the distinction between immediate requests and pre-requests. The results also showed how conversational repairs became key in establishing joint understanding and, therefore, how they can function as crucial resources in safety management operations.The results suggest the possibility of devising an interactional framework to minimise problems with communication, thereby enabling the advancement of patient safety. By making the distinction between different types of requests explicit, certain ambiguities can be mitigated and some misunderstandings avoided. One way to accomplish this practically would be to tie various actions to clearer and more distinct forms of expression.