Bild
Policy Engagement Specialist Peter Babyenda med deltagare i utbildningen
Policy Engagement Specialist Peter Babyenda med deltagare i programmet.
Foto: EfD
Länkstig

Tjänstemän får utbildning i hur man utformar gröna styrmedel

Publicerad

Tjänstemän från Ugandas departement och förvaltningar deltar i ett program som ger kunskaper i hur man utformar och implementerar politiska styrmedel för en övergång till en grön ekonomi. I september deltog de i en tvådagars utbildning.

Programmet kallas Inclusive Green Economy (IGE) in Practice och är ett omfattande kapacitetsutvecklingsprogram som omfattar fem länder, Uganda, Etiopien, Kenya, Tanzania och Rwanda. I Uganda är det Makerere University och Environment for Development (EfD-Mak) som är värd för utbildningen.

Använder ekonomiska instrument

Tvådagars utbildningen (16–17 september 2021) hölls både på plats och online. Deltagarna är högre tjänstemän från finansdepartementet, departementet för planering och ekonomisk utveckling, ministeriet för vatten och miljö samt miljödepartementet.

Utbildningen leddes av IGE :s programchef från Göteborgs Universitet, Anders Ekbom. Andra instruktörer var Niklas Harring, Daniel Slunge, Emelie César, Martin Solvinger och Erik Sterner från EfD och GMV.

Programmet fokuserar på användning av miljöpolitiska instrument, och specifikt ekonomiska instrument som miljöskatter, föroreningsavgifter, subventioner eller minskning av subventioner och andra typer av skatteincitament för samhällsutveckling i linje med Global Agenda 2030.

”Framtida generationer i åtanke”

Det är en kvalificerad utbildning med direkt tillämpning i deltagarnas dagliga arbete, med dels en teoretisk utbildning inom IGE och dels praktiska övningar, projektarbeten och stöd för att genomföra eget förändringsarbete.

"Huvudsyftet med programmet är att skapa kunskap bland offentliga tjänstemän att agera hållbart, att de ska ha framtida generationer i åtanke när det gäller miljöfrågor", säger Peter Babyenda, Makerere University's Policy Engagement Specialist som ansvarar för samordningen av IGE -programmet i Uganda.

Han konstaterade också att Uganda har en lång väg att gå när det gäller att genomföra gröna politiska reformer.

Kommer att främja grön tillväxt

Ronald Kagwa arbetar på National Planning Authority som chef för produktions- och handelsplanering och ansvarar också för utvecklingsstrategin för grön tillväxt och dess genomförande.

”Vi är här för att bygga kapacitet inom grön tillväxtpolitik, särskilt hur vi använder gröna styrmedel för att främja en inkluderande tillväxt. Idag har varit en bra dag då vi har lärt oss om sådana och hur viktigt det är med förtroende och politiska attityder för att man ska lyckas genomföra gröna reformer, ” sade Ronald Kagwa. 
 

Civil servants from Uganda attending the training.
Tjänstemän från Uganda deltar i utbildningen.<br /> Foto: EfD
Foto: EfD

Acceptans krävs för efterlevnad

Moreen Anino är biträdande kommissionär i ministeriet för vatten och miljö.

"Jag är glad över att ha lärt mig om social integration och att utveckla instrument som är acceptabla för allmänheten, eftersom detta kommer att hjälpa oss att få en bättre efterlevnad när vi genomför gröna reformer,” sade Moreen Anino.

Tidigare utbildningar har hållits i juni i år och fler är planerade till oktober. Programmet kommer att avslutas med regional utbildning i november och med diskussioner där deltagarna från Uganda, Tanzania, Rwanda, Etiopien och Kenya år möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper.

Av: Jane Anyango, kommunikationsansvarig, EfD-Mak Center.

Fakta, The Inclusive Green Economy (IGE) program

EfD and Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV), samarbetar i ett omfattande program för kapacitetsutveckling i Östafrika,  IGE. Programmet stärker den nationella förmågan att införa en inkluderande grön ekonomi. Utbildningen fokuserar således på ekonomiska instrument samtidigt som man beaktar sociala aspekter vid genomförandet av reformerna.

Programmet finansieras av Sida.