Bild
Människor handlar grönsaker på en marknad.
Det behövs mer rättvis klimatanpassning och strategier som ökar motståndskraften för de mest utsatta, enligt ny klimatrapport.
Länkstig

Tio nya insikter från klimatforskningen

Publicerad

Människors rörlighet i områden med klimatrisker ökar. Förlusten av bergsglaciärer accelererar. Att reformera livsmedelssystemen kan bidra till mer rättvisa klimatåtgärder. Det är några av de senaste insikterna från klimatforskningen som presenterats vid COP28.

Vid det pågående klimatmötet i Dubai har globala experter inom samhälls- och naturvetenskap presenterat de tio mest angelägna resultaten från klimatforskningen. Rapporten 10 New Insights in Climate Science summerar den mest avgörande klimatvetenskapliga forskningen från de senaste 18 månaderna.  

Bild
Deliang Chen
Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

– Analysen ger efterfrågad vägledning för politiker och andra beslutsfattare i samhället, så att de kan fatta välgrundade och effektiva beslut om klimat- och naturlösningar, säger Deliang Chen, världsledande klimatforskare från Göteborgs universitet och en av de som bidragit till analysen.

Strategier behövs för rättvis klimatanpassning 

Rättvis klimatanpassning och strategier som ökar motståndskraften för de mest utsatta är ett område som rapporten sätter fingret på. Livsmedelssystemens kritiska roll i klimatarbetet betonas också utifrån att de för närvarande står för ungefär en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Politiken måste anpassas till regionala och sociokulturella sammanhang för att möjliggöra att rättvisa, koldioxidsnåla livsmedelssystem etableras, enligt rapporten.

Deliang Chen är optimistisk att det går att agera i klimatfrågan och åstadkomma en vändning.

– Det är viktigt att samordna aktioner på alla nivåer. Från individnivå, till nationell nivå, till internationell nivå. Frågan behöver lösas globalt och alla behöver vara med, säger han.

Analysen sammanställs av World Climate Research Programme, Future Earth och The Earth League.

Läs hela rapporten 10 New Insights in Climate Science: https://10insightsclimate.science/

AV: JENNY MEYER