Länkstig

Tillbakablickar och återseenden när religionsvetenskap firade 50 år

Ämnet religionsvetenskap och teologi firar 50 år vid Göteborgs universitet. I början av december samlades tidigare och nuvarande anställda och studenter för att uppmärksamma jubileet. Det blev ett tillfälle att se tillbaka på ämnets expansion och utveckling från 70-talet fram till idag.

Bild
Bild på person med publik i bakgrunden.
Martin Berntson, professor i religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet.

Från bråkig tonåring till mogen medelålder 

Under sin 50-åriga historia har ämnet religionsvetenskap genomgått en rad förändringar. Från tre anställda och en grundkurs på 70-talet har det utvecklats till att bli en ”minifakultet” med utbildning av både blivande religionslärare och präster/pastorer.

– När jag påbörjade mina studier i början av 1990-talet var ämnet fortfarande något av en bråkig tonåring, men vid femtio år fyllda tycker jag att vi har uppnått en mogen medelålder, säger Martin Berntson, professor i religionsvetenskap och teologi samt ansvarig för jubileumsfirandet.

Bild

Först bland lärosäten i Norden

Att religionsvetenskap blev ett ämne på Göteborgs universitet innebar att studenter från Västsverige inte längre behövde resa ända till Lund eller Uppsala för sin utbildning. Göteborgs universitet blev också det första lärosäte i Norden utan teologisk fakultet som under 1990-talet fick rätten att ge hela teologprogrammet och utfärda teologie kandidatexamen.

– Vi var helt enkelt en akademisk vägröjare som gynnades av vissa utbildningspolitiska beslut men utvecklingen var också en följd av många års påtryckningar. Det banade vägen för andra lärosäten.

Ett jubileumsfirande med många återseenden

Den första december firades jubileet i universitetets lokaler med en halv dags föreläsningar. Evenemanget samlade både tidigare och nuvarande studenter och medarbetare vilket bjöd både på tillbakablickar och samtidsreflektioner. Bland annat av Peter Schalk, ämnets första prefekt, dess första doktor Britt-Mari Näsström samt Martin Berntson själv och hans kollegor.

– Det var först och främst oerhört trevligt med det stora intresse som tidigare studenter visade. Sedan var det förstås väldigt roligt att få träffa våra egna gamla lärare, och lärarna till våra lärare. Många av de lektorer som vi hade på 1990-talet hade själva skolats av lektorer som var anställda här på 1970-talet, säger Martin Berntson.

– Jag tror och hoppas att de som deltog har fått upp ögonen för något av det strukturella arv som lever kvar från denna tid.

Text: Hanna Erlingson

Bild
Bild på personer som minglar.