Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillämpad IT-forskare publicerad i internationell topptidskrift

Tillämpad IT-forskaren Rikard Lindgrens artikel "The Dialectics of Technology Standardization" (författad tillsammans med Lars Mathiassen och Ulrike Schultze) har accepterats för publicering i tidskriften Management Information Systems (MIS) Quarterly.

Bild
rikard lindgren
Professor Rikard Lindgren

Artikeln utvecklar utifrån ett dialektiskt perspektiv en teori som förklarar de processer som utlöser specifika problem samt genererar möjliga lösningar med konsekventa effekter för IT-standardisering. Resultaten bygger på en tolvårig aktionsforskningsstudie av ett svenskt initiativ som utformade och diffuserade en industristandard i syfte att underlätta integration av inbyggda, mobila och stationära system inom och mellan vägtransportföretag.

MIS Quarterly ges ut kvartalsvis och är en akademisk tidskrift (grundades 1977) som fokuserar på både kvalitativ och kvantitativ forskning med inriktning mot informationsteknologi. Det är den högst rankade tidskriften inom informationssystem med en impaktfaktor på 5.43.