Bild
En ny testbädd för forskning om hållbar design i trä kommer att byggas på Steneby. HDK-Valand är en av samarbetsparterna.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Testbädd för 7,6 miljoner i Dals Långed stärker svensk forskning inom möbeldesign

Mötesplats Steneby, med samverkansparterna HDK-Valand Campus Steneby, Interior cluster Sweden AB och Trä och Möbelföretagen tilldelas 7,6 miljoner kr i utvecklings- och innovationsstöd från Tillväxtverket för att bygga en forskningsmiljö, testbädd, i Dals-Långed.

På HDK-Valands Campus Steneby i Dals-Långed finns stor kunskap inom ämnet. Vi har såväl forskning som utbildning inom möbeldesign, bland annat master- och kandidatprogrammen i Möbeldesign, inriktning trä. Satsningen med testbädden kommer att skapa möjligheter för många aktörer inom möbel- och inredningsbranschen att i samarbete med HDK-Valand arbeta med undersökande designprocesser och verka för en hållbar omställning.

Bild
På HDK-Valand Campus Steneby finns mycket kunskap om trä som material.
På HDK-Valand Campus Steneby finns mycket kunskap om trä som material.
Foto: Natalie Greppi

- Det blir en ny helt unik plattform för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med möbel- och inredningsbranschen, säger Torsten Hild, professor HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs Universitet. Det här är något som efterfrågats och som är viktigt för omställningen till en grön, cirkulär och hållbar produktion och konsumtion

Medlen tilldelas av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Testbäddens verksamhet kommer att starta under hösten 2022.