Bild
Per Holmberg
Per Holmberg är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning.
Foto: Magnus Johansson LiU
Länkstig

Svenska Akademien prisar Per Holmberg för insatser inom språkforskning

”Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg" för år 2024 har tilldelats Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Per Holmberg är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi.

Stort grattis! Hur känns det att få det här priset?

Förstås är detta en otroligt rolig sak! Man sliter med sina akademiska vardagssysslor – och så dimper det ner ett pris! Sen kan jag inte komma ifrån en känsla av att ha blivit gammal. Jag menar ”framstående förtjänster”, låter det inte lite som ett minnesord?

Vilka av dina insatser inom språkforskning och språkvård är du mest stolt över?

- Jag är stolt över en viss djärvhet, kanske ibland till dumdristighet gränsande, när det gäller att följa sina idéer så långt de leder. Jag var inte själv någon speciellt lydig doktorand, försöker jag påminna mig när jag nu handleder andra. Men det är en vacker sak med akademin att det finns plats att pröva nya tankar. Tanken jag velat pröva är nog att språkliga val måste förstås som en del av sociala och rumsliga sammanhang. Sen har den tanken lett mig till både språkdidaktik och runstenstolkning.

Vad tycker du är mest inspirerande i din forskning just nu?

- Det mest spännande är ett VR-projekt kring hur ämnesdidaktiken växt fram som forskningsfält. Det är hoppingivande att se hur gamla discipliner som nordiska språk och litteraturvetenskap redan för femtio år sedan började med forskning som kunde ge lärare och lärarutbildning bättre stöd. Faktiskt redan innan det kom en statlig styrning av forskningsmedel åt det hållet.

FAKTA

Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg instiftades 2024. I år tilldelades priset till Per Holmberg, professor vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, och till Caroline Liberg, professor emerita vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet.