Bild
Rapportframsida EU-opinion
Länkstig

Svensk EU-opinion 1992-2020

Publicerad

Den svenska befolkningen är i allmänhet positivt inställd till EU och stödet för ett svenskt utträde är väldigt lågt. Medlemskapet betraktas som mest positivt inom områden som militär säkerhet, miljö och sysselsättning och mest negativt gällande invandring. Idag släpps SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion 1992-2020.

Idag publiceras rapporten Svensk EU-opinion 1992-2020. Rapporten är framtagen av SOM-institutet i samverkan med Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), och bygger på tiotusentals svar från nästan trettio år av nationella SOM-undersökningar.

Svagt stöd för Swexit

De senaste undersökningsresultaten visar att den svenska befolkningen i allmänhet är positivt inställd till EU som institution och till det svenska medlemskapet. Att Sverige skulle utträda ur EU har svagt stöd, endast 17 procent anser år 2020 att det är ett bra förslag. Svagast stöd uppmättes under 2018-2019 under den utdragna Brexit-processen.

Alla partiers sympatisörer förutom Sverigedemokrater är negativa till ett svenskt utträde. Även Vänsterpartister är tydligt negativa. Mest negativa är Centerpartister och Liberaler.

Graf över opinionen kring svenskt utträde ur EU
Brexit påverkade attityderna till ett svenskt utträde men i 2020 års mätning har opinionen stabiliserats.

Hur påverkar medlemskapet livet i Sverige?

Bedömningar av olika aspekter av medlemskapet visar att svenskarna framförallt uppskattar EU när det kommer till militär säkerhet, miljöfrågor och sysselsättning. Även inom områden som brottsbekämpning, jämställdhet och jordbruk är det fler som anser att EU-medlemskapet har en positiv snarare än en negativ inverkan.

Gällande invandring bedöms medlemskapet dock som i huvudsak negativt. 41 procent svarar att EU-påverkar Sverige ganska eller mycket negativt vad gäller invandring och 55 procent tycker att det är ett bra förslag att införa tvingande flyktingkvoter i EU.